Ohjeita asumiseen

Palovaroitin

Jokaisessa asunnossa tulee olla lain mukaan olla vähintään yksi palovaroitin jokaisessa kerroksessa jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohti. Uuden lain mukaan rakennuksen omistaja eli vuokranantaja on velvollinen huolehtimaan palovaroittimien määrästä ja toimintakunnosta. Asukkaan on kuitenkin viipymättä ilmoitettava omistajalle palovaroittimen vioista.

Toimintakunto tulee testata kerran kuukaudessa.