Kauhavan kaupunki Asuntohakemus

Huom! Hakemus on voimassa 4 kuukautta.

1. Hakija


Puhelinnumerot

2. Hakija (avio-, avopuoliso tai muu)


Puhelinnumerot

Muut asumaan tulevat henkilöt
Nimi Hlö-tunnus Nimi Hlö-tunnus
Haettava asunto

Asunnontarpeen perustelut
Nykyinen asunto


Uuden asunnon saanti tarpeen koska


 
  • asunnon puutteet
  • syy irtisanomiseen tai asunnottomuuteen tms.
  • tarvittaessa liite
Hakijatalouden taloudellinen asema
Brutto kuukausitulot / €Varallisuus / €


Hakijan tietojen luovuttaminen yksityiselle asunnontarjoajalle
Lähetän asuntohakemukseeni seuraavat liitteet sähköpostilla tai postitseAllekirjoitus

Jos asuntohakemus käy aiheettomaksi tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia on hakemus peruutettava tai korjattava.

Arava vuokra-asunnot ovat valtion lainoituksella toteutettua sosiaalista asuntotuotantoa. Asuntojen käyttö on valtiovallan sääntelemää. Asunnontarpeen lisäksi tulojen ja varallisuuden määrällä on vaikutus asunnon saamiseen.